Soru CEVAP

Varlık Yönetim Şirketleri (VYŞ) kuruluş ve faaliyet esasları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenmektedir. Kredi borçlarının ödenemediği durumlarda, bankalar sermayelerini güçlendirmek adına, tahsili gecikmiş alacaklarını bu konuda uzman kuruluşlara yani Varlık Yönetim Şirketlerine satarlar. Varlık Yönetim Şirketlerinin faaliyetleri; bankalar ve fonlar dâhil olmak üzere, diğer mali kurumların tahsili gecikmiş alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılmasını kapsar. Başta bankalar olmak üzere finans sektörünün gecikmiş alacaklarını satın alarak kurumların hem bilançosunun temizlenmesine, hem de borçların yeniden yapılandırılmasına olanak sağlar. Borcunuzun bir Varlık Yönetim Şirketine devredilip devredilmediğini kredi kullandığınız bankadan da teyit edebilirsiniz.

Varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmelik  01.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Bankalar ortalama 2-3 yıl hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan tahsili gecikmiş alacak portföylerini ihale yoluyla varlık yönetim şirketlerine temlik eder.

Dosya yetkilinizle görüşerek ödeme gücünüze uygun şekilde ister taksitli, ister peşin olarak anlaşma yapabilir ve finansal özgürlüğünüze kavuşabilirsiniz.

Borçlar Kanunu alacağın devrini kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir şeklinde düzenlemektedir. Banka ve finansal kuruluşlardan kredili ürün kullanırken imzalanan sözleşmelerde, kredi kullandıran tarafa, alacağını üçüncü şahıslara devir yetkisi veren hükümler bulunmaktadır. Varlık yönetim şirketiyle borcunuzla ilgili doğabilecek hukuki masraf durumlarını teyitleşmelisiniz. Ödeme planınızla ilgili taksit tutar ve tarih bilgilerinin ödeyebileceğiniz şekilde gerçeğe uygun olduğunu kontrol etmelisiniz. Ödeme aşamasında ise doğru kanallardan doğru ve net açıklamalarla ödeme yapmaya dikkat etmelisiniz.

Taksitli ödeme bir seçenek iken borcunuzun tamamını da ödeyip dosyanızı veya borcunuzu kapatabilirsiniz. Ödeme vadesinden önce toplu ödeme yapmanız halinde vade farkı indirimi yapılması söz konusu olabilir.

Taksit tutarlarını, tarihini ve ödeme kanalını gösteren belgedir. Ödeme Planı, yapacağınız ödemeleri takip edebileceğiniz bir belgedir.

Taksitlerinizi çeşitli sebeplerden ödeyememeniz durumunda, yapılan anlaşma ve oranlar geçerliliğini kaybeder fakat o zamana kadar ödediğiniz tutarlarla alakalı bir problem olmadan borç bakiyesinden düşülür. Asıl alacak rakamı üzerinden faiz işlemeye devam eder. Sebepleriniz ve yeni ekonomik durumunuzu açıklamanızla birlikte şirket ile yeni bir ödeme planı oluşturabilirsiniz.

Maaş haczi, gayrimenkul hacizleri, banka bloke işlemleri, dosyanın işlemden kaldırılması, vb. harç ve masraflar İcra Müdürlüğü tarafından hesaplanır.

Varlık Yönetim Şirketleri, BDDK tarafından denetlenmektedir. BDDK bu görevini, uygun gördüğü sıklık ve durumlarda yapar.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” gereği, müşterilerimiz ile sürecimiz başlamadan önce, mutlaka kimlik tespiti yapılmak zorundadır. Kimlik tespiti, doğru müşteriye ulaşılması, doğru kişiyle anlaşma yapılması adına ve müşterinin bilgi güvenliğinin sağlanması konusunda, her iki tarafı da koruyan bir işlemdir.

(VYŞ) Varlık Yönetim Şirketleri sayesinde, müşteriler ekonomik koşullarına göre daha esnek koşullar ile ödeme imkanı bularak borçlarını kapatabilmekte ve sicillerini temizleyerek yeni kredi kullanabilirler.