KULLANIM KOŞULLARI 

  1. Borç Sorgulama Ekranı ile, Ortak Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından bankalar ve diğer mali kuruluşlardan devir ve temlik alınmış alacaklar nedeniyle Ortak Varlık Yönetimi A.Ş.’ne borçlu bulunan gerçek ve tüzel kişiler, temlik eden banka veya diğer mali kuruluş bazında güncel borç bakiyelerini öğrenebilirler.
  2. Talep edilen bilgilerin kullanıcı tarafından verilmemesi halinde sorgulama yapılamayacaktır. Toplanan bilgiler alacağın çözümlenmesine yönelik işlemler hesap güncellemeler ve kampanya bildirimleri için kullanılabilecektir. İstenen bilgilerin saklanmasından Ortak Varlık Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz. Gerek sorgulama sonucu ulaşılacak bilgilerin ve gerekse kullanıcıdan istenecek bilgilerin kötü niyetli kişi ve yazılımların eline geçmesinden Ortak Varlık Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz.
  3. Sorgulama sonucunda ulaşılacak bilgilerin kesinliğini ve doğruluğunu Ortak Varlık Yönetimi A.Ş. taahhüt etmemektedir. Bilgilerde oluşabilecek eksiklikler ve yanlışlıklar yüzünden sorumlu tutulamaz.
  4. Kimlik doğrulama amacıyla kullanıcıdan istenen bilgilerin kullanıcıya ait olmaması, kanuna aykırı ya da haksız amaçla kullanılmasından, kötü niyetli kişilerce haksız olarak elde edilmiş ya da yasa dışı yollarla elde edilmiş olması Ortak Varlık Yönetimi A.Ş. sorumlu olmayıp, her türlü zarar ve sorumluluk kullanıcıya aittir.
  5. Borç Sorgulama Ekranının kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir sorumluluk ve zarardan Ortak Varlık Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz.
  6. Kullanıcılardan veya kullanıcıların verdiği yanlış bilgilerden kaynaklanabilecek herhangi bir sorumluluk ve zarardan Ortak Varlık Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz

Borç sorgulama ekranından yararlanan gerçek ve tüzel kişiler yukarıda sayılan tüm koşulları kabul etmiş sayılır.